Hotărârea nr. 169/1998

APROBAREA CALENDARULUI ACTIUNILOR DIN LUNA AUGUST.

HOTĂRÂREA NR. 169

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr.16.380 din 10 iunie 1998 al Serviciului Protocol prin care se solicită aprobarea calendarului de acţiuni din luna august şi alocarea sumelor necesare organizării acestora,

În temeiul art. 20, lit. "u". "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă calendarul acţiunilor din luna august: săptămâna culturală japoneză şi vizita formaţiei Kol Rishon, conform anexelor 1 şi 2.

ART.2. Se aprobă alocarea sumelor prevăzute în anexele 3  şi 4 pentru organizarea acestor acţiuni, de la bugetul local, cap. 5102.20 "Autorităţi publice" - cheltuieli materiale "articolul bugetar nr. 30"; alte acţiuni. După încheierea acestor acţiuni, Serviciul Protocol va prezenta un referat justificativ al cheltuielilor efectuate.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI

ANEXA NR. 1

La H.C.L. nr. 169/1998

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR DIN SĂPTĂMÂNA

JAPONEZĂ 1 - 14 AUGUST 1998

 

Data   

Centrul Musashino

     Biblioteca   G.  Bariţiu

        Muzeul de Artă - Sala mare

             Muzeul de   Artă - Sala mică

Parcul central

Aro Palace

1.

VIII

 

Concert simfonic ITC 18,30 - 20,00 

Expoziţie ukioe deschidere 12,00 - 13,00 

 

 

 

2.

VIII

 Deschidere 10,30 - 11,00

Prezentare 11,00 - 16,00

Festival de film deschidere 15,30 - 15,45

Vizionare film 15,45 - 17,45 

 Expoziţie ukioe

 

 

Discursul Ambasadorului Japoniei 13,00 - 15,00 

 3.

VIII

 Prezentare centru 11,00 - 17,00

 Japoneză 11,00 - 12,00

Japoneză 17,00 - 18,00

Film 17,00 - 19,00

Expoziţie ukioe 

 Kimono 14,00 - 16,00

Kumihimo 14,00 - 16,00

Origami 16,00 - 18,00

 Ceremonia ceaiului 11,30 - 13,30

 

 4.

VIII

 Prezentare centru 11,00 - 17,00

Japoneză 11,00 - 12,00

Japoneză 17,00 - 18,00

Film 17,00 - 19,00 

Expoziţie ukioe 

Caligrafie 10,00 - 12,00

Ikebana 11,00 - 13,00

Kumihimo 14,00 - 16,00 

 Karate 10,00 - 12,00

 

 5.

VIII

Prezentare centru 

Japoneză 9,00 - 10,00

Japoneză 11,00 - 12,00

Film 17,00 - 19,00

Expoziţie ukioe 

 Origami 11,00 - 13,00

Caligrafie 13,00 - 15,00

Ikebana 14,00 - 16,00

 Karate 10,00 - 12,00

Concert tradiţional Casa Armatei 18,30 - 20.00

 

 6.

VIII

 Prezentare centru

Japoneză 9,00 - 10,00

Film 17,00 - 19,00

Discuţii cu tineri 10,30 - 12,00 

Expoziţie ukioe 

Kimono 13,00 - 15,00 

 Ceremonia     ceaiului 10,30 - 12,30

Dans obon 17,00 - 20,00

 

 7.

VIII

Prezentare centru

Japoneză 9,00 - 10,00

Curăţenie

Film 17,00 - 19,00 

Expoziţie ukioe 

    Curăţenie    

 

 

 8 - 14

VIII

 

 

Expoziţie ukioe 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2

La H.C.L. nr. 169/1998

PROGRAMUL DELEGAŢIEI DE LA RISHON LE - ZION ÎN

12 - 24 SUGUST 1998

12 august

4,50                                      Sosire pe aeroportul Bucureşti - Otopeni

12,00                                    Sosire la Braşov, cazare la hotelul Capitol

13,00                                    Prânz

15,00 - 18,00                      Timp liber

18,30                                    Cină

13 august

9,00 - 9,30                           Mic dejun

10,00 - 12,00                      Repetiţie

13,00                                    Prânz

15,00 - 18,30                      Turul oraşului vechi  - vizionarea Bisericii Negre

                                                                                   - vizitarea Bisericii Sf. Nicolae

19,00                                    Cină               

14 august

9,00 - 9,30                           Mic dejun

10,00 - 12,30                      Repetiţie

13,00                                    Prânz

18,00                                    Concert în Braşov

20,30                                    Cină

15 august

9,00 - 9,30                          Mic dejun

10,00                                   Plecare la Bran    - vizitarea Castelului Bran

14,00                                   Prânz

15,00                                   Plecare spre Poiana Braşov  - vizitarea staţiunii

19,00                                   Cină

16 august

9,00 - 9,30                          Mic dejun

10,00 - 12,30                     Repetiţie

13,00                                   Prânz

17,00                                   Concert în Braşov

19,30                                    Cină

17 august

9,00 - 9,30                           Mic dejun

10,00                                    Plecare la Sfântu Gheorghe

13,00                                    Prânz

14,30                                    Turul oraşului

17,30                                    Concert la Sfântul Gheorghe

20,00                                    Întoarcerea la Braşov

18 august

9,00 - 9,30                            Mic dejun      

10,00                                     Plecare la Sighişoara

13,00                                     Prânz

14,30                                     Vizitarea cetăţii Sighişoara şi a muzeului Hermann Obert

17,30                                     Întoarcerea la Braşov

19,00                                     Cină

19 august

9,00 - 9,30                           Mic dejun

10,00                                    Plecare la Făgăraş

12,00                                    Prânz

14,00                                    Întâlnire cu membrii Comunităţii evreieşti din Făgăraş

17,00                                    Concert la Făgăraş

19,30                                    Cină

20,30                                     Întoarcerea la Braşov

20 august

9,00 - 9,30                            Mic dejun

10,00                                     Plecare la Sinaia

11,00                                     Vizitarea Castelului Peleş

13,00                                     Prânz

14,30                                     Vizitarea mănăstirii Sinaia şi a castelului Pelişor

18,30                                     Întoarcerea la Braşov

19,30                                    Cină

21 august

9,00 - 9,30                           Mic dejun

10,00                                    Vizitarea oraşului Braşov

13,00                                    Prânz

15,00                                    Cumpărături

18,30                                    Cină

22 august

9,00 - 9,30                           Mic dejun

10,00                                    Plecare la Prejmer

11,00                                    Vizitarea cetăţii Prejmer

13,00                                    Prânz

14,30                                    Plecare la Hărman

15,00                                   Vizitarea cetăţii Hărman

16,30                                   Întoarcerea la Braşov

17,30                                   Întâlnire cu memebrii Comunităţii evreieşti din Braşov

19,00                                   Cină

23 august

9,00 - 9,30                          Mic dejun

10,00                                   Plecare spre Bucureşti

13,00                                   Prânz

15,00 - 18,00                     Turul Capitalei (vizitarea Sinagogii, a parcului Herăstrău, a Casei Poporului)

19,00                                   Cină

24,25                                   Decolare de pe Aeroportul Bucureşti - Otopeni

Anexa 3

la H.C.L. nr. 169/1998

COSTURILE ESTIMATE LEGATE DE VIZITA OFICIALĂ A DELEGAŢIEI DIN

MUSASHINO - JAPONIA ÎN BAZA ORDINULUI 977 DIN 18 MAI 1998

1. Drepturi zilnice de masă

13 persoane x 220.000 lei = 2.860.000 lei/zi

2.860.000 x 5 zile = 14.300.000 lei

27 persoane x 9 zile = 5.940.000 lei

5.940.000 lei x 9 zile = 48.460.000 lei

2. Masa oficială oferită de primarul municipiului Braşov

176.000 lei x 45 persoane = 7.920.000 lei

3. Alte cheltuieli

închirierea sălii Casei Armatei, transport de la Bucureşti - 6.000.000 lei

Cafele, apă minerală, sucuri cu ocazia primirii la Primăria Braşov 20.300 x 40 persoane = 812.000 lei

4. Cadouri - 674.000 lei

Total cheltuieli - 78.166.000 lei