HOTĂRÂREA NR. 167

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. T 10513/1998 al Seviciului Autorizări Construcţii privind amplasare rulotă în zona Rectorat-Livada Poştei- beneficiar  Călin Valeria,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă amplasamentul în zona Rectorat - Livada Poştei pentru beneficiar Călin Valeria - rulotă pâine.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI