Hotărârea nr. 166/1998

APROBARE P.U.D. COMPLEX MULTIFUNCTIONAL TIMIS - TRIAJ.

HOTĂRÂREA NR. 166

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 14 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 3.790 din 8 mai 1998 al Seviciului Strategie, dezboltare şi Amenajarea Teritoriului privind P.U.D. în str. Timis-Triaj,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă proiectul: "Complex Multifunţional (birouri + depozit)" str. Timiş - Triaj (zona CET) Braşov, proiect nr. 04/1997 faza P.U.D. - elaborat de proiectant autorizat - c. arh. Şerban Geramia, la comanda S.C. "Sonai Spedition" Braşov.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PANAIT NICULESCU