Hotărârea nr. 161/1998

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE DIN DOSARUL NR. 15.750/1997.

HOTĂRÂREA NR. 161

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 7.023 din 13 aprilie 1998 al Serviciul Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului cu privire la dosarul de expertiză privind situaţia corpului III de clădire din cadrul imobilului situat în Braşov, Şirul Dima nr. 3 ce face obiectul dosarului nr. 15.750/1997 al Judecătoriei Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28  şi art. 84  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se însuşeşte punctul de vedere prezentat în dosarul de expertiză, dar formele pentru intabularea în Cartea Funciară a corpului III de clădire din cadrul imobilului situat în Braşov, Şirul Dima nr. 3 se va face conform regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 229 din 30 octombrie 1996.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE