Hotărârea nr. 160/1998

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND TERENUL DIN STR.DOBROGEA NR.3.

HOTĂRÂREA NR. 160

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 3.356 din 24 februarie 1998 al Serviciul Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului  privind dosarul de expertiză tehnică referitor la realizarea  împrejmuirii unui teren din str. Dobrogea nr. 3 ce a fost expropriat conform Decretului nr. 32/1985,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28  şi art. 84  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se însuşeşte varianta 3 din expertiză în sensul că Statul Român se intabulează cu dreptul de proprietate pentru imobilele expropriate conform prevederilor Decretului nr. 35/1985 şi menţinerea adresei nr. 27290/1996 a Primăriei Braşov prin care se respinge cererea reclamantului pentru împrejmuirea lotului din str. Dobrogea nr. 3.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE