Hotărârea nr. 158/1998

RESPINGEREA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND IMOBILUL DIN STR.MESERIASILOR NR.3.

HOTĂRÂREA NR. 158

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 7.640 din 8 mai 1998 al Serviciul Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului privind dosarul de expertiză referitor la imobilul din str. Meseriaşilor nr. 3,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28  şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se însuşeşte raportul de expertiză tehnică întocmit de prof. dr. ing. Boş Nicolae privind imobilul din str. Meseriaşilor nr. 3 pentru motivul că în C.F. nu sunt intabulate construcţiile ca fac obiectul lucrării. De asemenea, fiind necesară şi refacerea propunerilor de dezmembrare conform uzanţei.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE