Hotărârea nr. 157/1998

RESPINGEREA UNEI EXPERTIZE TEHNICE PRIVIND IMOBILUL DIN STR.LUNGA NR.210.

HOTĂRÂREA NR. 157

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 9.646 din 21 mai 1998 al Serviciul Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului privind dosarul de expertiză referitor la imobilul din str. Lungă nr. 210,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28  şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se însuşeşte raportul de expertiză tehnică întocmit de ing. Popa Mihăilă privind imobilul din Braşov, str. Lungă nr. 210 pentru motivul că dezmembrarea propusă nu realizează unităţi locative unitare.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE