Hotărârea nr. 156/1998

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND IMOBILUL DIN STR.SITEI F.N.

HOTĂRÂREA NR. 156

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 20.688/1997 din 25 mai 1998 al Serviciul Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului prin care se propune spre analizare dosarul de expertiză privind situaţia unor terenuri din str. Sitei f.n.,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28  şi art. 84  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge punctul de vedere exprimat de expertiza tehnică privind terenurile situate în str. Sitei f.n., efectuată în dosarul nr. 15.666/1985.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE