Hotărârea nr. 155/1998

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND IMOBILUL DIN STR.DR.FELIX NR.5.

HOTĂRÂREA NR. 155

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 8.388/ din 5 mai 1998 al Serviciul Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului privind lucrarea, expertiză tehnică pentru ap. 2 din cadrul imobilului situat în Braşov str. Dr. Felix nr. 5,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28  şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se însuşeşte puctul de vedere prezentat în dosarul de expertiză cu privire la ap. 2 din cadrul imobilului situat în Braşov str. Dr. Felix nr. 5.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE