Hotărârea nr. 154/1998

SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI DL. NAGY ALBERT

HOTĂRÂREA NR. 154

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 9.896/1997/9 aprilie1998 al Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, referitor la un schimb de terenuri solicitat de domnul Nagy Albert,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28  şi art. 84 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă efectuarea expetizelor tehnice de identificare şi evaluare a terenurilor identificate prin C.F. nr. 17.480 cu nr. top. 12211/a/1/1/1/4, proprietardomnul Nagy Albert şi C.F. nr. 1 cu nr. top. 12211/A/1/1/1/6, proprietar Municipiul Braşov, în vederea realizării schimbului de terenuri.

ART.2. După întocmirea expertizelor, acestea vor fi înaintate Consiliului Local al Municipiului Braşov spre analiză şi însuşire.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE