Hotărârea nr. 152/1998

SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI SC PECO SA

HOTĂRÂREA NR. 152

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 25.583/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind realizarea unui schimb de ternuri între Municipiul Braşov şi S.C. PECO Braşov S.A.,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă realizarea schimbului de terenuri între Municipiul Braşov şi S.C. PECO Braşov S.A., având ca obiect terenul situat la intesecţia străzii Carpaţi cu b-dul Muncii, identificat conform schiţei anexă şi cel situat în Braşov str. Pârâului.

ART.2. Direcţia Arhitectură - Urbanism va identifica un teren echivalent cu cel deţinut de S.C. PECO Braşov S.A. în vederea realizării schimbului solicitat.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE