Hotărârea nr. 149/1998

APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI D-NA PARTHENIU MIRELA.

HOTĂRÂREA NR. 148

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr.5.075/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile privind realizarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi doamna Partheniu Mirela,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă realizarea schimbului de terenuri între Municipiul Braşov şi doamna Partheniu Mirela.

ART2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE