Hotărârea nr. 148/1998

PRELUNGIREA MANDATULUI DE DIRECTOR AL RA TERMO BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 148

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 17.229/1998 al Serviciului Salarizare - Personal prin care se propune declanşarea procedurii de organizare a concursului de selecţie pentru ocuparea funcţiei de manager gerenalla S.C. Termo S.A. Braşov, conform prevederilor legale,

Având în vedere O.G. nr. 30/1998 modificată prin Legea nr. 207/1998,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă prelungirea mandatului de director al S.C. Termo S.A. Braşov până la transformarea regiei în societate comercială a domnului Claudiu Diţă.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE