Hotărârea nr. 147/1998

CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV IN SEDINTA EXTRAORDINARA, MARTI 14 IULIE 1998, ORELE 15.00

HOTĂRÂREA NR. 147

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Având în vedere că bugetul Municipiului Braşov pe anul 1998 nu a fost analizat şi aprobat, dat fiind faptul că punctul de vedere al comisiei economice nu a fost comunicat şi celorlalte comisii,

În temeiul art. 23 alin. 3 şi art. 28 din Legea administraţiei public elocale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ARTICOL UNIC: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Braşov în şedinţă extraordinară marţi 14 iulie 1998, orele 15,00; în sala de şedinţe a consiliului, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 1998.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului Local Braşov.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE