Hotărârea nr. 146/1998

CORECTAREA SPORULUI DE CIRCULATIE

HOTĂRÂREA NR. 146

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. T12.056/8 iunie 1998 al Direcţiei Gospodărie Oraş - Serviciului de Administrare Străzi, prin care se propune corectarea "sporului de circulaţie în localităţi urbane"  (D) din interiorul localităţii,

Având în vedere necesitatea asigurării satisfacerii cât mai prompte a tuturor urgenţelor medico-chirurgicale ale populaţiei din Municipiul Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "l" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Pentru autovehiculele Direcţiei Sanitare Judeţene - Serviciul de Ambulanţă şi ale tuturor spitalelor din Municipiul Braşov, începând cu data de 1 iulie 1998 se aprobă trecerea drumurilor din Municipiul Braşov de la categoria a II-a (K)  la categoria a III-a (I), adică majorarea coeficientului de drum (D) de la valoarea 1,0 la valoarea 1,10.

ART.2. Cu aceeaşi dată şi pentru aceleaşi instituţii se aprobă majorarea sporului pentru circulaţia în Municipiul Braşov de la 10% la 20% pentru autoturisme şi automobile echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie şi de la 5% la 10% pentru cele echipate cu motoare cu aprindere prin compresie, ziua, între orele 7,00 - 19,00.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK