Hotărârea nr. 145/1998

ADMITEREA CONTESTATIEI D-LUI ARNOLD UNGUREANU

HOTĂRÂREA NR. 145

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând contestaţia domnului director Arnold Ungureanu înregistrată sub nr. 16.769/1998, prin carecontestă coţinutul art. 9 din H.C.L. nr. 120/1998, care recomandă