Hotărârea nr. 144/1998

ASOCIEREA CU FUNDATIA BRASOVIA

HOTĂRÂREA NR. 144

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 14.833/22 iunie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune asocierea între Fundaţia Braşov panouri indicatoare în Municipiul Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă asocierea între Fundaţia Braşovia şi Consiliul Local al Municipiului Braşov în vederea amplasării unor panouri indicatoare metalice cu postamentele aferente (10 rame), valoarea acestora fiind de 22.500.000 lei, sumă ce va fi plătită de Fundaţia Braşovia, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă plata din bugetul local a consumabilelor privind stiplexul pe care vor fi inscripţionate informaţiile şi costurile legate de racordarea şi consumul de energie electrică în valoare de 58.800.000 lei.

ART.3. Panourile semnalizatoare vor indica obiectivele de interes turistic.

ART.4. Se aprobă folosinţa gratuită a terenului instalării acestor panouri indicatoare.

ART.5. Nu se datorează taxa locală de publicitate pentru informaţile de interes public ce se afişează pe panourile indicatoare, pe durata amplasării acestor panouri, conform anexei nr. 1 din prezenta hotărâre.

ART.6. Informaţiile ce se afişează pe aceste panouri se vor face cu acordul Primăriei Municipiului Braşov.

ART.7. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK

Anexa nr. 1

Amplasarea panourilor indicatoare în Judeţul Braşov

 

Locul amplasării

Subiectul indicat

Numărul de feşe al panoului

Gara Braşov - exterior

C.I.T. Braşov şi hartă Braşov:

- atracţii din centrul istoric

- indicarea drumului spre Braşov

2

Pasaj intersecţie bd. Victoriei -  bd. M. Kogălniceanu Centrul istoric - atracţii turistice

3

Intrarea în Braşov - McDrive Centrul istoric

2

Str. N. Iorga - intersecţia cu Primăria C.I.T. Braşov - Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie, Biserica Neagră  

1

Drumul spre Poiana Braşov - Biblioteca Judeţeană Staţiunea Poiana Braşov - Parcare - Centru Istoric

2

 

Maternitate

Poarta Ecaterinei- Prima Şcoală Romînească - Poarta Schei

2

Romtelecom bd. Eroilor C.I.T. Braşov - Muzeul de Artă - Muzeul de Etnografie

1

Rectorat Hartă Poiana Braşov cu punctarea principalelor atracţii

2

Parcul "N. Titulescu" Harta Braşov - C.I.T. Braşov

2

Centru Poiana Braşov Harta Poiana Braşov cu punctarea principalelor atracţii turistice

2