Hotărârea nr. 143/1998

DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SPATIULUI DIN STR. CANTACUZINO 14

HOTĂRÂREA NR. 143

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul comisiei de anchetă S.A.D., compusă din domnii Ropgoz Ştefan, Szente Ladislau şi Rotaru Ioan, precum şi solicitarea celor 11 consilieri semnatari ai referatului privind darea în folosinţă pe timp de 10 ani a clădirii din str. Dr. Cantacuzino nr. 14 către ASOCIAŢIA  FILANTROPICĂ UMANITAR CREŞTINĂ CRISTIANA,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 86 devenit 85 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe termen de 10 ani a clădirii din str. Dr. Cantacuzino nr. 14 către ASOCIAŢIA  FILANTROPICĂ UMANITAR CREŞTINĂ CRISTIANA din Braşov, personalitate juridică nonprofit.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK