Hotărârea nr. 142/1998

ADERAREA MUN. BRASOV LA ASOCIATIA IMPOTRIVA CRIMINALITATII

HOTĂRÂREA NR. 142

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 16.482/1998 al Direcţiei Administraţiei Pulbice Locale, prin care se propune aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia Împotriva Criminalităţii,

În temeiul art. 20, lit. "v" şi 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia Împotriva Criminalităţii.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK