Hotărârea nr. 141/1998

APROBARE CONSTITUIRE ARTERA DE CIRCULATIE DE LEGATURA INTRE D.N.1 SI D.N.73

HOTĂRÂREA NR. 141

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. T 12.057/ 9 iunie 1998 al Direcţiei Gospodărie Oraş - Serviciul Administrare Străzi, prin care se propune aprobarea constituirii arterei de circulaţie - Legătura între DN1 şi DN73,

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/1991, republicată, privind autorizarea construcţiilor şi Legea nr. 43,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă constituirea arterei de circulaţie, legătura între DN1 Braşov - Făgăraş şi DN73 Braşov - Piteşti.

ART.2. Construcţia arterei de circulaţie se va face din fondurile S.C. MOL ROMANIA PRODUCTS S.R.L., proprietatea S.C. SOROLI - COLA S.A. şi a Statului Român  şi la terminarea Municipiului Braşov, ca domeniu public, conform protocolului  încheiat anterior.

ART.3. S.C. MOL ROMANIA PRODUCTS S.R.L., va asigura drept de servitute de trecere auto şi cu piciorul la proprietăţile vecine.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK