Hotărârea nr. 140/1998

INCHIRIEREA DIRECTA A SPATIULUI DIN STR. VENUS NR.3 SC. B AP.1

HOTĂRÂREA NR. 140

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 12.321/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind închirierea directă, fără licitaţie publică a spaţiului situat în Braşov, str. Venus nr. 3, sc. B, ap. 1 cu destinaţia cabinet stomatologic, către Bugiu Marina,

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/1996 republicată, art. 5 şi ţinând cint de avizul dat de comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie,

În temeiul art . 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge propunerea privind închirierea directă a spaţiului din str. Venus nr. 3, sc. B, ap. 1 cu destinaţia - cabinet stomatologic.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK