Hotărârea nr. 139/1998

INCHIRIEREA DIRECTA A SPATIULUI DIN STR. REPUBLICII NR. 4

HOTĂRÂREA NR. 139

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 8555/1998 al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile, privind închirierea directă, fără licitaţie publică, a spaţiului situat în Braşov, str. Republicii nr. 4,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată,art. 5 şi ţinând cont de avizul dat de comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărărşte:

ART.1. Se aprobă închirierea directă, fără licitaţie publică a spaţiului situat în Braşov, str. Republicii nr. 4, în suprafaţă de 48,86 mp, cu destinaţia "Agenţie de bilete", către teatrul "Liric Braşov", teatrul  "Sică Alexandrescu" Braşov, teatrul "Arlechino" Braşov, Filarmonica Braşov.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform H.C.J. Braşov referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 5(cinci) ani, cu posibilităţi de prelungire conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK