Hotărârea nr. 138/1998

COMPLETAREA COMISIEI DE ATRIBUIRE A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE

HOTĂRÂREA NR. 138

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr.16.053/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind completarea comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Având în vedere H.C.L. nr. 55/1996, republicată şi ţinând cont de avizul dat de comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă completarea comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă constituită conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată, cu preşedintele Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK