Hotărârea nr. 137/1998

SCHIMBAREA DESTINATIEI UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE

HOTĂRÂREA NR. 137

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 7757/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind schimbarea destinaţiei unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Având în vedere art. 7 din  H.C.L. nr. 55/1996, republicată, şi avizul dat de comisia de specialitate,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiilor cuprinse în tabelul de mai jos, după cum urmează:

 

Adresă spaţiu

Destinaţia iniţială

Destinaţia aprobată

Suprafaţă în mp

I. Maniu nr. 29

Lungă nr. 44

sediu firmă

cabinet medical

locuinţă

pivniţă

29,50

32,44

ART.2. Schimbarea destinaţiei spaţiilor menţionate la art. 1 conduce automat la modificarea corespunzătoare a chiriei.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK