Hotărârea nr. 136/1998

SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA A SPATIULUI DIN BD. EROILOR 31 - CABINET STOMATOLOGIC

HOTĂRÂREA NR. 136

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 11.460/1 iunie1998 al Direcţiei Patrimoniu Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Braşov str. Eroilor nr. 31,

Având în vedere prevederile art. 4 H.C.L. nr. 55/1996 republicată şi ţinând cont de avizul dat de către comisia  de specialitate,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea ănchirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Braşov, str. Eroilor nr. 31, în suprafaţă de 45,67 mp cu destinaţia cabinet stomatologic.

ART.2. Preţul de pornire al licitaţiei este de 14.000 lei mp/lună conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 18/1998 privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Spaţiul va fi încheiat pe o perioadă de 5 (cinci) ani cu posibilităţi de prelungire conform  H.C.L. nr. 55/1996 republicată.

ART.4. Organizatorul licitaţiei este R.A. RIAL Braşov.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK