Hotărârea nr. 135/1998

RESPINGEREA PROPUNERII DE INCHIRIERE DIRECTE A SPATIULUI DIN STR. D. ANGHEL 2A

HOTĂRÂREA NR. 135

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 11.236/1998 al Direcţiei Patrimoniu Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind închirierea directă, fără licitaţie publică, a spaţiului situat în Braşov str. D. Anghel nr. 2A către R.A. RIAL Braşov,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată art. 5, şi ţinând cont de avizul dat de către comisia  de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge propunerea de închiriere directă către R.A. RIAL Braşov a spaţiului din Str. D. Anghel nr. 2A.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK