Hotărârea nr. 134/1998

ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE D-NEI LUCIA PORT MANN

HOTĂRÂREA NR. 134

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 16.061 din 8 iunie 1998 al Serviciului Protocol, prin care se propune atribuirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov doamnei Lucia Portmann,

În temeiul art. 20 lit. "u" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov doamnei Lucia Portmann.

ART.2. Primarului Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK