Hotărârea nr. 133/1998

ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE POETULUI STEFAN BACIU

HOTĂRÂREA NR. 133

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 14.253 din 10 iunie 1998 al Serviciuklui Protocol, prin care se propune atribuirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov poetului Ştefan Baciu,

În temeiul art. 20 lit. "u" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov poetului Ştefan Baciu.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK