Hotărârea nr. 132/1998

APROBAREA CALENDARULUI DE ACTIUNI PE LUNA AUGUST 1998

HOTĂRÂREA NR. 132

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 16.380 din 10 iunie 1998 al Serviciului Protocol, prin care se solicită aprobarea calendarului de acţiuni din luna august şi alocarea sumelor necesare organizării acestora,

În temeiul art. 20, lit. "e", "u" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă alocarea de la bugetul local a sumelor aferente calendarului acţiunilor culturale din luna august.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK