Hotărârea nr. 131/1998

RESPINGEREA ALOCARII LA BUGETUL LOCAL A SUMEI NECESARE SAPTAMANII CULTURALE JAPONEZE

HOTĂRÂREA NR. 131

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 16.387/10 iunie 1998 al Serviciului Protocol, prin care se solicită alocarea sumei de 38.000.000 lei pentru colaborarea Filarmonicii Braşov la săptămâna culturală japoneză,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi"u" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă alocarea sumei de 38.000.000 lei Filarmonicii Braşov pentru colaborarea la acţiunile organizate cu ocazia săptămânii culturale japoneze la Braşov, în perioada 1-8 august, până la aprobarea bugetului local pe anul 1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENENEK