Hotărârea nr. 130/1998

RESPINGEREA PROPUNERII DE REVOCARE A HCL 25/1998

HOTĂRÂREA NR. 130

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 16.463/11 iunie 1998 al Serviciului Contencios, prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 25/1997,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 834/1991 şi ale art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge propunerea de revocare a H.C.L. nr. 25/1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura duecrea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIK BENEDEK