Hotărârea nr. 13/1998

SISTAREA CRESTERII NUMARULUI DE PERSONAL IN PRIMARIE PANA LA APROBAREA BUGETULUI PE ANUL 1998

HOTÃRÂREA NR. 13

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 februarie 1998,

Analizând referatul unui grup de consilieri, prin care se propune sistarea oricărei angajări de personal în Primăria Municipiului Braşov, până la aprobarea bugetului local al Municipiului Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "d" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Începând cu data de 17 februarie1998 se sistează orice creştere a numărului de personal în Primărie până la aprobarea bugetului pe anul 1998.

ART.2. Până la aprobarea bugetului, executivul Primăriei va prezenta Consiliului , organigrama, statul de funcţii cu salarizarea parsonalului. Prezentarea acestor documente condiţionează luarea în discuţie a bugetului local pentru anul 1998.

ART.3. Pentru intrarea în legalitate, executivul va prezenta până la aprobarea bugetului pe anul 1998 Regulemantul de organizare  şi funcţionare a Primăriei.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PREDA MIHAI