Hotărârea nr. 129/1998

ELIBERAREA ECUSOANELOR PENTRU TAXIMETRISTI

HOTĂRÂREA NR. 128

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 15.964/4 iunie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se instituie obligativitatea obţinerii  de către persoanele fizice autorizate şi colaboratorii societăţilor comerciale care desfăşoară cu autoturisme proprii activitate de taximetrie a ecusonului eliberat de Primăria Municipiului Braşov,

Având în vedere prevederile art. 11 alin. 1 din O.G.U. nr. 85/1997, privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Pentru evitarea evaziunii fiscale, prin neplata taxelor forfetare de către persoanele fizice autorizate şi colaboratorii societăţilor comerciale care desfăşoară cu autoturisme proprii activitate de taximetrie , se instituie obligativitatea obţinerii ecusonului eliberat de Primăria Braşov.

ART.2. Persoanele fizice autorizate şi colaboratorii societăţilor comerciale care desfăşoară cu autoturisme proprii activitate de taximetrie au obligaţia afişării vizibile a ecusonului pe parbriz .

ART.3. Societăţile comerciale care realizează venituri din activitatea de taximetrie vor dota cu ecusoane taximetrele ce circulă pe domeniul public al Municipiului Braşov.

ART.4. Forma şi culoarea se aprobă prin Dispoziţie de primar. Ecusoanele vor fi înseriate şi vor avea regimul formularelor cu regim special.

ART.5. Eliberarea ecusoanelor se face în termen de 30 de zile prin serviciile de specialitate ale Primăriei Braşov.

ART.6. Neafişarea la loc vizibil a ecusonului pe parbrizul autoturismului cu care se desfăţoară activitatea de taximetrie constituie  contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 500.000 lei.

ART.7. Contravenţiile se constată şi se sancţionează de împuterniciţii primarului, precum şi de organele de Poliţie.

ART.8. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK