Hotărârea nr. 128/1998

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE CU PRIVIRE LA IMOBILUL DIN STR. NICOVALEI

HOTĂRÂREA NR. 128

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 7639 din 7 mai 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, referitor la expertiza privind evaluarea lucrărilor executate de către Asociaţia Sindrom Down la imobilul din Braşov, str. Nicovalei nr. 4, proprietatea lui Miess Gerda, care face obiectul dosarului nr. 12.406/1996 al Judecătoriei Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se însuşeşte punctul de vedere al expertului, dar evaluarea să se facă prin situaţii de plată prin enumerarea indicatorilor de lucrări, cantităţi, valori materiale, manoperă etc.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK