Hotărârea nr. 124/1998

APROBARE P.U.D. - AMPLASARE CLADIRI STR. A. VLAICU NR.107

HOTĂRÂREA NR. 124

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 10.464 din 4 iunie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind aprobare P.U.D.  pe str. Aurel Vlaicu nr. 107,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991

În temeiul art. 20lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă proiectul "P.U.D. pentru amplasarea unei clădiri S + P + 2E + M cu apartamente şi sediu de firmă pe str. Aurel Vlaicu 107", pr. nr. 36/1998, elaborat de arhitect autorizat Nacu Maria la comanda domnului Budac Gheorghe.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK