Hotărârea nr. 123/1998

APROBARE P.U.D. - STR. 13 DECEMBRIE 135 - 139 BRASOV

HOTĂRÂREA NR. 123

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 5630 din 5 iunie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind aprobare " P.U.D. str. 13 Decembrie nr. 135, 137, 139 - Braşov",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20 lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă proiectul "P.U.D. str. 13 Decembrie nr. 135, 137,139 - Braşov", pr. nr. L17/1997, întocmitde S.C. L`IMAGE S.R.L. şi având ca beneficiar S.C. ZAHICON S.R.L. Braşov.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK