Hotărârea nr. 122/1998

RENEGOCIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A PIETELOR VALEA CETATII SI TRAIAN

HOTĂRÂREA NR. 122

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând contestaţia formulată de S.C. REVOLUT S.R.L., cu privire la H.C.L. nr. 93/1998,

Având în vedere prevederile Legii nr. 42/1990,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. În termen de 15 zile de la adata comunicării prezentei hotărâri S.C. REVOLUT S.R.L. şi Primăria Municipiului Braşov vor renegocia contractul de închiriere a Oieţelor Traian şi Valea Cetăţii , ţinând cont de Legea nr. 42/1990 şi a legislaţiei în vigoare privind închirierile.

ART.2. Contractul rezultat în urma negocierilor va fi prezentat spre analiză comisiilor 1, 3 şi 5 şi ulterior Consiliului în plen.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK