Hotărârea nr. 12/1998

MODIFICAREA NIVELULUI TAXEI PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE PENTRU VANZAREA DE CARTI, RECISTE SI ZIARE STABILIT PRIN HCL 268/1997

HOTÃRÂREA NR. 12

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 1998,

Analizând referatul nr. 47.289/19 ianuarie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune modificarea nivelului taxei pentru folosirea locurilor publice neamenajate pentru vânzarea de cărţi, reviste şi ziare,

Având în vedere prevederile O.G. nr> 84/1997 şi ale H.C.L. nr. 258/1997,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se modifică nivelul taxei pentru folosirea locurilor publice pentru vânzarea de cârţi, reviste şi ziare stabilit prin H.C.L. nr. 258/1997 de la 1.000 lei/mp/zi (anexa nr. 6 la H.C.L. nr. 258/1997) la 500 lei/mp/zi, dacă în locurile de vânzare a presei, cărţilor şi revistelor se vând şi alte  produse.

ART.2. Taxa de 500/lei/mp/zi se plăteşte în condiţiile în care nivelul veniturilor realizate din vânzarea presei, , cărţilor şi revistelor este de cel puţin 50% din totalul veniturilor realizate la locul comun de vânzare a presei, revistelor, cărţilor şi a altor produse.

ART.3. Agenţii economici vor declara, de la caz la caz, că respectă prezenta hotărâre, în speţă art. 2.

ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN