Hotărârea nr. 119/1998

RESPINGEREA CONSTITUIRII UNEI COMISII DE DE VERIFICARE A S.C. MUNICIPALIA S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 119

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 5 iunie1998,

Analizând referatul Direcţiei Economice, prin care se solicită constituirea unei comisii pentru efectuarea controlului direct privind gestiunea şi documentele societăţii S.C. MUNICIPALIA S.R.L.  pe anul 1997,

Având în vedere prevederile art. 17 din Statutul societăţii "Municipalia" S.R.L., aprobat  prin H.C.L. nr. 33/1993,

În temeiul art. 20, lit. "j" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ARTICOL UNIC: Nu se aprobă constituirea comisiei pentru efectuarea controlului direct privind gestiunea şi documentele societăţii S.C. MUNICIPALIA S.R.L. îm componenţa propusă de Direcţia Economică.

Preşedinte al şedinţei,

MINA LADISLAU