Hotărârea nr. 118/1998

CONCESIONAREA UNUI TEREN IN VEDEREA EDIFICARII PALATULUI DE JUSTITIE

HOTĂRÂREA NR. 118

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile nr. 14.130/1998, privind solicitarea Tribunalului Braşov de concesionare a unui teren în centrul financiar al Municipiului Braşov,

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 50/1991 şi Decizia Consiliului Judeţean nr. 21/1995,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă concesionarea directă fără licitaţie publică, către Ministerul Justiţiei  - Tribunalul Braşov  - a terenului necesar edificării Palatului de Justiţie, conform P.U.Z. aprobat pe o durată de 99 ani.

ART.2. Se aprobă întocmirea întocmirea expertizei tehnice prin care se vor stabili preţul concesiunii şi suprafaţa concretă de teren necesară edificării obiectivului menţionat la art. 1.

ART.3. Expertiza menţionată la art. 2 se va înainta spre analiză şi însuşire plenului Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU