Hotărârea nr. 116/1998

PREGATIREA DOCUMENTATIEI IN VEDEREA SCOATERII LA LICITATIE A UNEI PIETE DIN MUN. BRASOV

HOTĂRÂREA NR. 116

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul unui grup de consilieri, prin care se propune concesionarea prin licitaţie publică a pieţelor din Municipiul Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Direcţia Patrimoniu va pregăti documentaţia tehnică şi  va organiza licitaţie publică în vederea concesionării pieţei din Municipiul Braşov cu cele mai slabe rezultate economico-financiare până la data de 1 decembnrie 1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU