HOTÃRÂREA NR. 11

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 1998,

Analizând adresa nr. 40/21 ianuarie 1998 a Prefecturii judeţului Braşov şi referatul nr. 334/28 ianuarie 1998 al Serviciului Contencios, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 284/22 decembrie 1997,

Având în vedere prevederile Legii nr. 112/1995,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se modifică H.C.L. nr. 284/1997, după cum urmează:

1.Art.2  va avea următorul conţinut:

"Terenul neconstruit şi cel pe care se află construite diferite anexe gospodăreşti (magazii, garaje etc.) aferent locuinţelor menţionate la art. 1 trece în proprietatea dobânditorilor apartamentelor în condiţiile art. 21 din Legea nr. 112/1995 şi art.35 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, modificată".

2.Art.3 din H.C.L. nr. 284/1997 se abrogă. 

ART.2. Hotărârea Copsiliului Local nr. 284/1997 va fi republicată conform modificărilor adoptate prin prezenta hotărâre.

ART.3. Direcţia Administraţie Publică Locală şi Direcţia Arhitectură Urbanism vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN

 HOTÃRÂREA NR. 284/1997

- Republicată conform H.C.L. nr. 11/1998 -

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 22 decembrie 1997,

Analizând referatul nr. 21.922/3 decembrie 1997 al Serviciului Urbanism şi Amanajarea Terotoriului, privind propunerile de aplicare a Legii nr. 112/1995, în privinţa rezolvării situaţiei terenului aferent pentru locuinţele ce se înstrănează către chiriaşi,

Având în vedere prevederile Legii nr. 112/1995,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă ca terenul construit pe care se află locuinţele cumpărate conform art. 33 din Legea nr. 112/1995 să fie atribuit în proprietatea cumpărătorilor, în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, modificată.

ART.2. Terenul neconstruit şi cel pe care se află construite diferite anexe gospodăreşti (magazii, garaje etc.) aferent locuinţelor menţionate la art. 2 trece în prioprietatea dobânditorilor  în condiţiile art. 21 din Legea nr. 112/1995 şi art. 35 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, modificată.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN