Hotărârea nr. 108/1998

AVIZARE P.U.D. - CAPRA NEAGRA POIANA BRASOV

HOTĂRÂREA  NR. 108

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 5152 din 8 aprilie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind lucrarea "P.U.Z. - zona Capra Neagră - Poiana Braşov",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei pulbice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se avizează P.U.D. - Capre Neagră cu condiţia refacerii P.U.Z.- Poiana Braşov, conform H.G. nr. 525/1996 pe cheltuiala beneficiarului.

ART.2. În P.U.Z. - POIANĂ ce urmează a fi elaborat, va fi inclus P.U.D. - CAPRA NEAGRĂ şi se preciza coeficientul de ocupare a terenului, de maxim 25%.

ART.3. În P.U.Z. se va studia posibilitatea de mărire a capacităţii staţiei de epurare, se vor redefini zonele cariosabile şi pietonale şi se va amenaja lacul din apropriere.

ART.4. Investiţia va demara în termen de 12 luni de la autorizare şi se va finaliza în termen de maxim 36 luni, fără a atenta împrejurimile.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU