Hotărârea nr. 107/1998

SPROBAREA INDICATIILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA BLOCULUI 4A BD. GARII

HOTĂRÂREA  NR. 107

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. T 8767 din 6 mai 1998 al Serviciului Tehnic Investiţii, prin care se propune aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai studiului de fezabilitate  privind realizarea locului de locuinţe 4A din zona str. Hărmanului - B-dul Gării,

În temeiul art. 28 din Legea administraşiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă principalii indicatori ai Studiului de fezabilitate privind realizarea blocului 4A, cuprinşi în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU

ANEXA  1

Principalii indicatori tehnico-economici  ai obiectivului - bloc de locuinţe

4A din zona str. Hărmanului - b-dul Gării Braşov

Valoarea totală                                      - 13.042.262 mii lei

Din care C + M                                      - 11.797.585 mii lei  (preţuri a.c.)

Durata de execuţie                               - 18 luni

Regimul de înălţime                            - S + P + 9

Nr. de apartamente                              - 40

Structura apartamentelor                    - 31 cu 2 camere

                                                                 - 9 cu 3 camere

Subsol de Protecţie Civilă

Structura blocului                                  - din diafragme celulare şi umpluturi din cărămidă