Hotărârea nr. 106/1998

CONCESIONAREA UNUI TEREN IN POIANA BRASOV

HOTĂRÂREA  NR. 106

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 22.603/1997 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Ocupare Locuri Publice, prin care se propune aprobarea concesionării terenului situat în Poiana Braşov, bloc locuinţe nr. III, în suprafaţă de 17 mp, în vederea  construirii unui balcon,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12 alin. b,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G.U.  nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Poiana Braşov, bloc locuinţe nr. III, în suprafaţă de 17 mp, înscris în C.F. nr. 31.921 cu nr. top. 14271/2, 14271/1/II/4 numiţilor Gavrilă  Aurel, Burduş Lidia, Gurău Elena şi Gorin Daniel în cote părţi egale.

Destinaţia terenului: extindere locuinţe (construcţie balcon).

ART.2. Preţul terenului concesionat conform art. 1 este de 22,50 USD/mp, adică o redevenţă anuală de 0,9 USD/mp/an.

ART.3. Concesionarea se face pe durata existenţei construcţiei.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU