Hotărârea nr. 105/1998

APROBAREA P.U.D. ANSAMBLU DE LOCUINTE ZONA BAROLOMEU NORD

HOTĂRÂREA  NR. 105

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 29.086/1997 din 8 aprilie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind lucrarea "P.U.D. - ansamblu de locuinţe zona Bartolomeu Nord", pr. nr. 12/1997,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă proiectul nr. 12/1997 elaborat de S.C. "CASH IMPEX" S.R.L. Braşov privind ansamblul de locuinţe str. Lânii, cartierul Bartolomeu Nord" faza P.U.D.

ART.2. Se va elabora prin grija Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  un studiu de zonare funcţională pentru zona Bartolomeu Nord, care va respecta prevederile din proiectele P.U.D. aprobate de Consiliul Local anterior (circa 5 P.U.D. - uri).

ART.3. Tema de proiectare pentru P.U.Z. Bartolomeu Nord se va supune aprobării Comisiei 2 şi Consiliului Local. Se va avea în vedere prelungirea str. Gheorghe Doja de la intersecţia cu str. Spicului spre noul ansamblu.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU