Hotărârea nr. 104/1998

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE TEHNICE PRIVIND IMOBILUL DIN STR. DELUL CETATII 81

HOTĂRÂREA NR. 104

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 6784 din 22 aprilie 1998 al Serviciului de Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului privind dosarul de expertiză ce se referă la dezmembrarea terenului cu construcţii situat în Braşov, str. Dealul Cetătii nr. 31, proprietari Statul român şi Ionescu Adrian,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28, 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se însuşeşte punctul de vedere exprimat prin expertiză, în sensul că se acceptă soluţia pentru dezmembrarea terenului.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU