Hotărârea nr. 103/1998

PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE AL SPATIULUI DIN STR. LUNGA 43

HOTĂRÂREA NR. 103

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 4664/1998 al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile, privind prelungirea contractului de închiriere pentrju spaţiul situat în Braşov str. Lungă nr. 43,

Având în vedere prevederile art. 2 din Regulamentul de aplicare  al H.C.L. nr. 55/1996, republicată, şi avizul dat de comisia de specialitate,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se prelungeşte contractul de închiriere deţinut de S.C. GIULIMEX S.R.L., reprezentată prin doamna Gagiulescu  Elena, pentru spaţiul în suprafaţă de 24,29 mp, situat în Braşov str. Lungă nr. 43 cu profilul magazin comercializare produse alimentare cu un an de la data emiterii prezentei hotărâri.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform hotărârii Consiliului Judeţean, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea  de locuinţă.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU