Hotărârea nr. 102/1998

SCHIMBAREA DESTINATIEI UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE

HOTĂRÂREA NR. 102

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 4218/1998 al Serviciului Evidenţă şi Administrarea Imobile, privind schimbarea destinaţiei unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Având în vedere art. 7 din H.C.L. nr. 55/1996, republicată, şi avizul dat de comisia de specialitate,

În temeiul art. 20, lit. "g"  şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiilor cuprinse în tabelul de mai jos, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Solicitant         

Adresa spaţiu    

Destinaţia iniţială  

Destinaţia aprobată

Suprafaţa în mp

1.

2.

3.

Sovar Traian

Ionescu C-tin

Vasile Nicolae

N. D. Cocea 10

15 Noiembrie 3

De mijloc 49

Garaj

Atelier

Atelier Optică

Magazie

Locuinţă

Magazie

14

5

34

ART.2. Schimbarea de destinaţie a spaţiilor menţionate la art. 1 conduce automat la modificarea corespunzătoare a chiriei.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU