Hotărârea nr. 100/1998

APROBARE P.U.Z. - BD. GARII -NORD BRASOV

HOTĂRÂREA NR. 100

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 6803 din 6 mai 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind aprobare P.U.Z. , b-dul Gării de Nord Braşov,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă proiectul P.U. Z. - zona b-dul Gării Nord Braşov, nr. 27/1997, elaborat de proiectant autorizat - arhitect Nacu Maria la comanda Comitetului de iniţiativă a firmelor comerciale din Bazarul Gării.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU